powrót | start | wersja do druku

Szkolenia

W ramach projektu InterEOL przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Pierwszeństwo w zapisywaniu się na szkolenia mają nauczyciele ze szkół, które zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie (lista szkół).

W ramach szkoleń przeprowadzonych w Polsce odbędzie się dziesięć cykli szkoleniowych. W krajach partnerów projektu odbędą się trzy cykle szkoleniowe.

Zapoznaj się z harmonogramem i pobierz formularz zgłoszeniowy na bezpłatne szkolenia:

Harmonogram szkoleń

wyświetl harmonogram szkoleń

Formularz - nabór na szkolenia

wyświetl informacje o naborze na bezpłatne szkolenia

Poniżej znajduje się podział tematyczny zajęć.
Szkolenia trwają 50 godzin:

 •  40 godzin zajęć w ośrodkach szkoleniowych
 •  10 godzin pracy własnej uczestnika nad projektem.

  Moduł Temat Liczba godzin
  I Wprowadzenie do edukacji międzykulturowej 5 godzin
  II Zasady konstruowania WebQuestów 10 godzin
  III Dziedzictwo regionu w edukacji międzykulturowej 5 godzin
  IV Konstruowanie WebQuestów w zespołach tematycznych 10 godzin
  V Ewaluacja w WebQuestach 5 godzin
  VI Praca własna/konsultacje on-line 10 godzin
  VII Prezentacja, ocena i publikacja WQ 5 godzin