powrót | start | wersja do druku

Konkursy

Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac wybrała i nagrodziła najlepsze.
W ramach trzech kategorii nagrodzono następujące prace:

Kategoria I. Szkoły podstawowe:

 1. I miejsce
  Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu
  Od kąta Trzech Cesarzy do Europy bez Granic
  Autorzy: Daria Białas, Katarzyna Reszel-Łagoń, Joanna Szymik-Kurach, Tomasz Michalecki.

  Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, wystawę prac fotograficznych, brali udział w spotkaniach, na których dowiadywali się o osobliwym miejscu, będącym niegdyś stykiem trzech imperiów i miejscem tętniącym życiem, a które obecnie jest zaniedbanym i opuszczonym zakątkiem województwa śląskiego.

 2. II Miejsce
  Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu
  Obudźmy w sobie śpiących rycerzy
  Autor: Małgorzata Bira

  Uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych poświęconych dwóm świętym Jadwigom: św. Królowej Jadwidze i św. Jadwidze śląskiej, przygotowali wspólnie dwa listy do świętych nawiązujące do podobieństw w biografiach obu kobiet i ich wpływu na losy społeczności z nimi związanych.

Kategoria II. Szkoły ponadpodstawowe:

I Miejsca:

 1. Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 4 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach
  Śladami Żydów na Górnym Śląsku
  Autorzy: Małgorzata Mazur-Zając, Małgorzata Pyszny, Alina Woźniak, Marcin Gorzawski

  Projekt miał bardzo szeroki zakres działań. Zostały zorganizowane warsztaty taneczne związane z muzyką żydowską. Uczniowie zorganizowali wystawę prac plastycznych, zorganizowali debatę oksfordzką oraz przygotowali reportaże związane z współtworzeniem śląskiej historii przez Żydów. Szkoła zorganizowała warsztaty dla uczniów ze szkół z sąsiednich miejscowości oraz dla nauczycieli poświęcone nauczaniu o wielokulturowości śląska. Wydano również folder "Wybitni Górnoślązacy pochodzenia żydowskiego".


 2. Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu
  Pola Negri znowu w Sosnowcu
  Autorzy: rena Chybiorz, Bożena Hat, Barbara Kowalik, Agata Mucha, Monika Szymczyk, Anna Zimna

  Projekt "Pola Negri znowu w Sosnowcu" przekroczył wytyczone przez nauczycieli w WebQueście granice i stał się zadaniem, które zaangażowało całą szkołę oraz społeczność Sosnowca. Uczniowie zrealizowali prezentacje multimedialne, stworzyli film, zorganizowali spotkania z osobami związanymi w rzeczywistości z Polą Negri. Doprowadzili do otwarcia wystawy w sosnowieckim muzeum. Zorganizowali również dyskotekę w stylu epoki, w której rozwijała się kariera bohaterki WebQuestu.


 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 24
  Maria Goeppert-Mayer - Noblistka z Katowic. Czy "Cebulowa Madonna" doczeka się należnego Jej uznania w mieście, w którym przyszła na świat?
  Autorzy: Bożena Koprowska, Bożena Kubiak, Kornelia Rolewicz, Iwona Wachstiel Patryk Wolny.

  Przy realizacji projektu opartego o WebQuest uczniowie podjęli szereg działań, które wzajemnie się uzupełniając, dały końcowy efekt w postaci nadania imienia Marii Goeppert-Mayer jednej z katowickich ulic. Nawiązano kontakt z rodziną bohaterki WebQuestu oraz ze środowiskiem naukowym. Powstały opracowania, galeria zdjęć. Szkole przekazano materiały związane Noblistką oraz rękopis książki syna Marii Goeppert-Mayer poświęconej jej życiu.

Kategoria III. Międzyszkolna: podstawowa i ponadpodstawowa

 1. I Miejsce
  Zespół Szkół w Pilicy. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu oraz Szkoła Językowa "Progress" w Zawierciu
  Zawiercie jakiego nie znamy. Na tropie rodów naszego miasta.
  Autorzy: Agnieszka Dylkowska i Sylwia Kadłubek

  Na podstawie WebQuestu "Zawiercie, jakiego nie znamy. śladami zawierciańskich rodów" uczniowie przygotowali wystawę fotografii związanych z zawierciańskimi rodami i na jej podstawie stworzono przewodnik multimedialny po Zawierciu uwzględniający różnorodne korzenie tego miasta. Przewodnik został przetłumaczony na język angielski i niemiecki.

Wyróżnienia

 1. Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu
  Stanisław Bieniasz - Polak, Niemiec czy Ślązak?
  Autorzy: Urszula Bojarska, Aneta Łacwik, Anna Znajomska

  Realizacja WebQuestu polegała na stworzeniu i przeprowadzeniu ankiety dotyczącej tożsamości narodowej wśród uczniów Gimnazjum. Następnie zorganizowano ogólnoszkolną debatę dotyczącą badanego tematu, na której przedstawiono wyniki ankiet oraz efekty prac innych zespołów realizujących WebQuest - stronę internetową "Wirtualne Muzeum Stanisława Bieniasza".

 2. IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie
  Chorzowskie "Czarne Diamenty"
  Autor: Beata Benna

  Uczniowie przygotowali listę obiektów poprzemysłowych, znajdujących się na terenie Górnego śląska, które obecnie są zapomniane i nierzadko zaniedbane. Następnie zorganizowano konkurs na najlepszy pomysł zagospodarowania jednego z wytypowanych obiektów, jakim jest szyb kopalni "Prezydent" w Chorzowie. Uczniowie przygotowali różne prezentacje multimedialne oraz makiety zaproponowanych przez uczniów pomysłów rozwiązań architektonicznych.