powrót | start | wersja do druku

Dokumenty

Raporty

W ramach realizacji projektu InterEOL powstały trzy raporty narodowe omawiające diagnozę stanu edukacji międzykulturowej w szkołach polskich, czeskich i niemickich:

1. Raport polski
2. Raport czeski
3. Raport niemiecki

Dodatkowo prezentujemy szczegółowe wyniki ankiet przeprowadzonych w polskich szkołach: