powrót | start | wersja do druku

Grafika użyta na stronie pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu i przedstawia widok Leszna z 1740 r. wg J. B. Wernera, litografia, z publikacji: B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928.

Cyfrowa kopia grafiki zapożyczona została z publikacji wydanej w ramach programu UNESCO "Pamięć Świata" - wersja internetowa publikacji wydanej na płytach CD-ROM przez Polski.

Prawa autorskie do strony www.InterEOL.net

1. Prawa autorskie, ograniczenie powielania

Publikowane na stronie InterEOL.net pliki w tym archiwa, strony WWW oraz dokumenty są w całości własnością KANY Gliwice. Nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani poddawane edycji jak również kopiowane na innym serwerze w Internecie. Dopuszcza się reprodukcję (np. wydruk z drukarki) jedynie w całości dla celów niekomercyjnych. Nie można ich używać w celu jakiejkolwiek sprzedaży lub jako materiału towarzyszącego jakiemukolwiek produktowi, który podlega sprzedaży.

Skrypty JAVA SCRIPT wykorzystane do konstrukcji strony internetowej wykorzystują oprogramowanie Thomas'a Brattli (webmaster(at)dhtmlcentral.com) których wykorzystanie jest zgodne z licencją (open source).

Wszelkie reprodukcje wspomnianych materiałów muszą zawierać poniższy tekst:

Copyright © 2005 KANA Gliwice. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na wszystkie publikowane w Portalu materiały KANA Gliwice posiada zgodę autorów lub właścicieli praw autorskich na ich publikację.

2. Odnośniki

Nie ma żadnych ograniczeń co do umieszczania lub podawania na stronach WWW lub w innych publikacjach odnośników do materiałów umieszczonych na stronie InterEOL.net.

3. Kopiowanie (mirroring)

Osoby pragnące umieścić dokładną kopię (mirror) wybranego pliku na innym serwerze, powinny uprzednio uzyskać naszą zgodę. W celu jej uzyskania prosimy pisać na adres info@intereol.net. Do publikowanego tekstu należy dodać poniższą informację:

To jest kopia (mirror) artykułu, który oryginalnie znajduje się pod adresem:
TU_WPISZ_ODPOWIEDNI_ADRES_URL
Copyright © 2005 KANA Gliwice [ http://www.intereol.net ]